Πολυρρήνια

Στο χωρίο Πολυρρήνια, 6 χιλιόμετρα νότια της Κισσάμου βρίσκεται η αρχαία πόλη της Πολυρρήνιας η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη αρχαία πόλη της Δυτικής Κρήτης. Τα παλαιότερα ευρήματα που έχουν βρεθεί στην αρχαία αυτή πόλη χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα π.Χ.